• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

งานวันครอบครัวธรรมทูตประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 คณะธรรมทูตไทย จัดงาน "วันครอบครัวธรรมทูต" พูดคุยเสวนาร่วมกันระหว่างคุณพ่อสมาชิก ซิสเตอร์ สามเณร และซิสเตอร์อดีตผู้ร่วมงานของคณะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มการก่อตั้งคณะเมื่อกว่า 25 ปีก่อน 2 ท่านจากคณะพระกุมารเยซู ณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณแม่อธิการสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มาร่วมเสวนาในโอกาสนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในแบบครอบครัวธรรมทูต
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 และประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

          คณะธรรมทูตไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 ของสมาชิกทุกคนที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายใต้หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรมทูต และการทุ่มเทในการทำงานเพื่อการประกาศข่าวดี” ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค. 2017 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้เทศน์ในการเข้าเงียบ

          เป็นพิเศษสำหรับปีนี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เพื่อเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานธรรมทูต แบ่งปันประสบการณ์การทำงานธรรมทูต แก้ไขปรับปรุงธรรมนูญของคณะฯ และกำหนดแนวทางการทำงานของคณะฯ ในอนาคตอีกด้วย

          โอกาสนี้ คณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  และพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
01/28 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ มีชัย กิจบุญชู โอกาสปีใหม่ 2017

          วันที่ 6 ม.ค. 2017 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำสามเณรใหญ่ของคณะ 7 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อศวง ศุระศรางค์ และคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม ผู้แทนพระสงฆ์อาวุโส เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ บ้านอับราฮัม อ.สามพราน จ.นครปฐม

          โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทข้อคิดและกำลังใจแก่สามเณรใหญ่ทุกคน โดยเฉพาะกระแสเรียกการเป็นธรรมทูต และการทำงานประกาศข่าวดีในอนาคตเป็นพิเศษด้วย

BanAbraham_001
BanAbraham_002
BanAbraham_003
BanAbraham_004
BanAbraham_005
BanAbraham_006
BanAbraham_007
BanAbraham_008
BanAbraham_009
BanAbraham_010
BanAbraham_011
BanAbraham_012
BanAbraham_013
01/13 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ โอกาสขึ้นปีใหม่ 2017

          วันที่ 5 ม.ค. 2017 เวลา 11.00 น. คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำบรรดาสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และผู้เตรียมตัวเข้าเป็นสามเณรใหญ่ รวม 10 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ สำนักพระสังฆราช อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

          โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทและกำลังใจทั้งด้านการเรียนและกระแสเรียกธรรมทูตแก่ทุกคนที่เข้าพบขอพระจากพระคุณเจ้าด้วย

Assump_001
Assump_002
Assump_003
Assump_004
Assump_005
Assump_006
Assump_007
Assump_008
Assump_009
Assump_010
Assump_011
Assump_012
Assump_013
Assump_014
Assump_015
01/15 
start stop bwd fwd

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ณ วัดนักบุญเปโตร โดย คุณพ่อ อนุรักษ์ ประจงกิจ ผู้เทศน์

บทอ่านที่หนึ่ง

          หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนจากพวกเรามาเป็นประกาศกมาทำงานของพระองค์ มารับใช้พระองค์ เป็นคนที่เรารู้จัก เป็นคนที่อยู่ในหมู่พวกเราบางที เราอาจจะรู้ว่าบ้านเขาทำอะไร เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร นิสัยเป็นยังไงเห็นความดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เพราะเรารู้จักเขา

        "ใครที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราที่ประกาศกจะพูดในนามของเรา เราจะลงโทษเขา" (ฉธบ 18:19)

แต่เมื่อพระเลือกมา เมื่อพระต้องการใช้ เราก็ต้องยอมรับ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามเพราะที่เขาพูด เขาทำ ทำตามพระบอก ตามที่พระเรียกให้มาทำงานของพระองค์ตามที่พระเรียกให้มาเป็นประกาศกของพระองค์ส่วนผู้ที่พระเจ้าเลือกให้มาเป็นประกาศก ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเอง ต้องพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด เกินไปก็ไม่ได้ ขาดไปก็ไม่ได้ แต่งเองก็ไม่ได้ เกินหน้าที่ก็ไม่ได้

         "เราจะใส่ถ้อยคำของเรา ไว้ในปากของเขา และเขาจะพูดทุกอย่างที่เราสั่ง ตามที่เราสั่ง" (ฉธบ 18:18)พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด และใครที่พูดที่ทำเกินกว่าที่พระเจ้าสั่งหรือ พูดในนามของพระเจ้าอื่น จะถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้น อาจจะมีดีบ้าง ไม่ดีบ้างถ้าหน้าที่เรา คือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ก็ทำไปเพราะที่เขาพูด คือ พระวาจาของพระเจ้าถ้าหน้าที่เรา คือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้า ก็ทำไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ขาดไม่เกิน ไม่พูดในนามพระเจ้าอื่นเพราะถ้าทำเกินกว่าที่พระพูด จะถูกประหารนะ"

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 2)

 บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 11:00 น.   โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ    ณ วัดราชินีสันติสุข 101 สำหรับรอบนี้ คุณพ่อบอกจัดหนักครับ  แอดมินสรุปมาโดยย่อ ๆ โดยเน้นบทอ่านเป็นหลักครับ

"(คุณพ่อเกริ่นนำ ด้วยการขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และขอบคุณคณะพระกุมารเยซู ที่ได้ส่งสมาชิกไปร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย ทั้งยังได้เล่าถึงจุดกำเนิดของคณะฯ และการเป็นธรรมทูตในคณะฯรวมถึงความเข้าใจโดยย่อของคณะฯ ครับ : Admin สรุป)

      บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ จากหนังสือโยบ  เป็นหนังสือในหมวดปรีชาญาณ สอนความรู้สอนความจริงโยบ ถือเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความดี ระดับชั้นนำของสังคมและเราก็ทราบว่า ปีศาจขอพระเจ้าทดสอบโยบ ในทุกเรื่องของชีวิตเหลือเพียงแต่ตัวเปล่า เหลือเพียงชีวิต ตอนจบของเรื่องนี้โยบถือเป็นคนที่ดีใช้ได้ แต่ยังไม่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 1)

       บทเทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 9:00น. ณ วัดราชินีสันติสุข 101

โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ (อ.ประจงกิจ)   โอกาสการเทศน์มิชชั่นฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย   

  ขอบคุณ สังฆานุกร พลาพล ผู้ประสานงานและขอบคุณคุณฝน @Araya Virinthorn สัตบุรุษวัดร้อยหนึ่งด้วย สำหรับภาพถ่ายและการบันทึกเสียง ที่ส่งมาให้แอดมินด้วยนะครับ "(ในช่วงต้นคุณพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับคณะฯ  อันนี้แอดมินขอไม่นำมาแบ่งปันแล้วกันนะครับ)

      พี่น้องที่รัก แบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของผู้ประกาศข่าวดี ธรรมทูตอาจจะมีนักบุญหรือใครมากมาย แต่บุคคลแรกสุดของเรา คือ พระเยซูคริสตเจ้าบทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง บทที่ 9 ข้อที่ 16-19,22-23 ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ได้เตรียมไว้ เพราะได้พูดถึงการประกาศข่าวดี  

     "แต่ในการประกาศข่าวดีนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศข่าวดี หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้ายอมได้รับ....

อ่านเพิ่มเติม...

ซิสเตอร์กัลยา กับงานแพร่ธรรมในเสียมเรียม

Be happy always and make another happy

ประสบการณการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาที่ถูกคุมขัง ในคุก (จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา)

        วันนั้นฉันและผู้ร่วมงานอีก  3 คน เตรียมของเล็กๆน้อยๆใส่ถุง นั่นคือ มาม่า กับส้มเขียวหวาน แล้วออกเดินทางไปยังคุกที่มีผู้ถูกคุมขัง
มากกว่า พันคน วันนั้นฉันยืนอยู่ต่อหน้าโซนนักโทษชาย 100 กว่าคน นั่งย่องๆเป็นแถวตอนและมีตำรวจผู้คุมยืนอยู่ด้านหลังอีก 7 นาย ในบรรยากาศที่ตรึงเครียดเพราะคำขู่ตะคอกของผู้คุมให้ออกมานั่งยองๆต่อหน้าฉัน แล้วฉันจะทำอะไร  ฉันถามตัวอง  ฉันเริ่มทักทาย ยิ้ม สวัสดีและขอแบ่งปันถึงความสุขที่ฉันได้รับวันนี้  

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการเขตวัดคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง

ปีปิติมหาการุณย์ทางวัดเขตลุ่มแม่น้ำโขงคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง และคุณพ่อนิกร ประสูตรแสงจันทร์ ได้ทำกิจกรรมแสดงความรักและเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการ ซึ่งอยู่ในชุมชนวัด

fr.weerachai20160611_175946
fr.weerachai20160611_1801180
fr.weerachai20160611_180200
fr.weerachai5737
fr.weerachai5740
fr.weerachai5742
fr.weerachai5744
fr.weerachaiDSC00959
fr.weerachaiDSC01120
fr.weerachaiDSC01124
fr.weerachaiDSC01125
fr.weerachaiDSC01126
fr.weerachaiDSC01131
fr.weerachaiDSC01133
fr.weerachaiDSC01136
fr.weerachaiDSC01155
fr.weerachaiDSC01160
fr.weerachaiDSC01162
01/18 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

Page 6 of 6

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today7
Yesterday18
Week39
Month296
All42364

Currently are 5 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions