• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

พระสังฆราชแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

          วันที่ 19 ม.ค. 2017 พระสังฆราชทั้งสามแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทยในการประชุมสมัชชา โอกาสนี้ ท่านทั้งสามได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์อีกด้วย

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01/12 
start stop bwd fwd

พิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตในคณะธรรมทูตไทยของคุณพ่อยุทธนาและคุณพ่อกรณ์

          อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดีของคณะธรรมทูตไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2017 พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์มีพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16 โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ทำความรู้จัก คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์
          ทำความรู้จัก คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ

          อีกหนึ่งในความก้าวหน้าของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 มีพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ นามวงษ์ และพิธีรื้อฟื้นการให้คำมั่นสัญญาของ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยเป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคุณพ่อสมาชิกคณะ ซิสเตอร์ สามเณร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01/25 
start stop bwd fwd

งานวันครอบครัวธรรมทูตประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 คณะธรรมทูตไทย จัดงาน "วันครอบครัวธรรมทูต" พูดคุยเสวนาร่วมกันระหว่างคุณพ่อสมาชิก ซิสเตอร์ สามเณร และซิสเตอร์อดีตผู้ร่วมงานของคณะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มการก่อตั้งคณะเมื่อกว่า 25 ปีก่อน 2 ท่านจากคณะพระกุมารเยซู ณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณแม่อธิการสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ มาร่วมเสวนาในโอกาสนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองในแบบครอบครัวธรรมทูต
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 และประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

          คณะธรรมทูตไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 ของสมาชิกทุกคนที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายใต้หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรมทูต และการทุ่มเทในการทำงานเพื่อการประกาศข่าวดี” ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค. 2017 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้เทศน์ในการเข้าเงียบ

          เป็นพิเศษสำหรับปีนี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เพื่อเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานธรรมทูต แบ่งปันประสบการณ์การทำงานธรรมทูต แก้ไขปรับปรุงธรรมนูญของคณะฯ และกำหนดแนวทางการทำงานของคณะฯ ในอนาคตอีกด้วย

          โอกาสนี้ คณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  และพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
01/28 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ มีชัย กิจบุญชู โอกาสปีใหม่ 2017

          วันที่ 6 ม.ค. 2017 คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำสามเณรใหญ่ของคณะ 7 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อศวง ศุระศรางค์ และคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม ผู้แทนพระสงฆ์อาวุโส เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ บ้านอับราฮัม อ.สามพราน จ.นครปฐม

          โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทข้อคิดและกำลังใจแก่สามเณรใหญ่ทุกคน โดยเฉพาะกระแสเรียกการเป็นธรรมทูต และการทำงานประกาศข่าวดีในอนาคตเป็นพิเศษด้วย

BanAbraham_001
BanAbraham_002
BanAbraham_003
BanAbraham_004
BanAbraham_005
BanAbraham_006
BanAbraham_007
BanAbraham_008
BanAbraham_009
BanAbraham_010
BanAbraham_011
BanAbraham_012
BanAbraham_013
01/13 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ โอกาสขึ้นปีใหม่ 2017

          วันที่ 5 ม.ค. 2017 เวลา 11.00 น. คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำบรรดาสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และผู้เตรียมตัวเข้าเป็นสามเณรใหญ่ รวม 10 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ สำนักพระสังฆราช อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

          โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทและกำลังใจทั้งด้านการเรียนและกระแสเรียกธรรมทูตแก่ทุกคนที่เข้าพบขอพระจากพระคุณเจ้าด้วย

Assump_001
Assump_002
Assump_003
Assump_004
Assump_005
Assump_006
Assump_007
Assump_008
Assump_009
Assump_010
Assump_011
Assump_012
Assump_013
Assump_014
Assump_015
01/15 
start stop bwd fwd

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ณ วัดนักบุญเปโตร โดย คุณพ่อ อนุรักษ์ ประจงกิจ ผู้เทศน์

บทอ่านที่หนึ่ง

          หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนจากพวกเรามาเป็นประกาศกมาทำงานของพระองค์ มารับใช้พระองค์ เป็นคนที่เรารู้จัก เป็นคนที่อยู่ในหมู่พวกเราบางที เราอาจจะรู้ว่าบ้านเขาทำอะไร เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร นิสัยเป็นยังไงเห็นความดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เพราะเรารู้จักเขา

        "ใครที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราที่ประกาศกจะพูดในนามของเรา เราจะลงโทษเขา" (ฉธบ 18:19)

แต่เมื่อพระเลือกมา เมื่อพระต้องการใช้ เราก็ต้องยอมรับ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามเพราะที่เขาพูด เขาทำ ทำตามพระบอก ตามที่พระเรียกให้มาทำงานของพระองค์ตามที่พระเรียกให้มาเป็นประกาศกของพระองค์ส่วนผู้ที่พระเจ้าเลือกให้มาเป็นประกาศก ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเอง ต้องพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด เกินไปก็ไม่ได้ ขาดไปก็ไม่ได้ แต่งเองก็ไม่ได้ เกินหน้าที่ก็ไม่ได้

         "เราจะใส่ถ้อยคำของเรา ไว้ในปากของเขา และเขาจะพูดทุกอย่างที่เราสั่ง ตามที่เราสั่ง" (ฉธบ 18:18)พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด และใครที่พูดที่ทำเกินกว่าที่พระเจ้าสั่งหรือ พูดในนามของพระเจ้าอื่น จะถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้น อาจจะมีดีบ้าง ไม่ดีบ้างถ้าหน้าที่เรา คือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ก็ทำไปเพราะที่เขาพูด คือ พระวาจาของพระเจ้าถ้าหน้าที่เรา คือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้า ก็ทำไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ขาดไม่เกิน ไม่พูดในนามพระเจ้าอื่นเพราะถ้าทำเกินกว่าที่พระพูด จะถูกประหารนะ"

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 2)

 บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 11:00 น.   โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ    ณ วัดราชินีสันติสุข 101 สำหรับรอบนี้ คุณพ่อบอกจัดหนักครับ  แอดมินสรุปมาโดยย่อ ๆ โดยเน้นบทอ่านเป็นหลักครับ

"(คุณพ่อเกริ่นนำ ด้วยการขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และขอบคุณคณะพระกุมารเยซู ที่ได้ส่งสมาชิกไปร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย ทั้งยังได้เล่าถึงจุดกำเนิดของคณะฯ และการเป็นธรรมทูตในคณะฯรวมถึงความเข้าใจโดยย่อของคณะฯ ครับ : Admin สรุป)

      บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ จากหนังสือโยบ  เป็นหนังสือในหมวดปรีชาญาณ สอนความรู้สอนความจริงโยบ ถือเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความดี ระดับชั้นนำของสังคมและเราก็ทราบว่า ปีศาจขอพระเจ้าทดสอบโยบ ในทุกเรื่องของชีวิตเหลือเพียงแต่ตัวเปล่า เหลือเพียงชีวิต ตอนจบของเรื่องนี้โยบถือเป็นคนที่ดีใช้ได้ แต่ยังไม่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 1)

       บทเทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 9:00น. ณ วัดราชินีสันติสุข 101

โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ (อ.ประจงกิจ)   โอกาสการเทศน์มิชชั่นฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย   

  ขอบคุณ สังฆานุกร พลาพล ผู้ประสานงานและขอบคุณคุณฝน @Araya Virinthorn สัตบุรุษวัดร้อยหนึ่งด้วย สำหรับภาพถ่ายและการบันทึกเสียง ที่ส่งมาให้แอดมินด้วยนะครับ "(ในช่วงต้นคุณพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับคณะฯ  อันนี้แอดมินขอไม่นำมาแบ่งปันแล้วกันนะครับ)

      พี่น้องที่รัก แบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของผู้ประกาศข่าวดี ธรรมทูตอาจจะมีนักบุญหรือใครมากมาย แต่บุคคลแรกสุดของเรา คือ พระเยซูคริสตเจ้าบทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง บทที่ 9 ข้อที่ 16-19,22-23 ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ได้เตรียมไว้ เพราะได้พูดถึงการประกาศข่าวดี  

     "แต่ในการประกาศข่าวดีนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศข่าวดี หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้ายอมได้รับ....

อ่านเพิ่มเติม...

ซิสเตอร์กัลยา กับงานแพร่ธรรมในเสียมเรียม

Be happy always and make another happy

ประสบการณการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาที่ถูกคุมขัง ในคุก (จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา)

        วันนั้นฉันและผู้ร่วมงานอีก  3 คน เตรียมของเล็กๆน้อยๆใส่ถุง นั่นคือ มาม่า กับส้มเขียวหวาน แล้วออกเดินทางไปยังคุกที่มีผู้ถูกคุมขัง
มากกว่า พันคน วันนั้นฉันยืนอยู่ต่อหน้าโซนนักโทษชาย 100 กว่าคน นั่งย่องๆเป็นแถวตอนและมีตำรวจผู้คุมยืนอยู่ด้านหลังอีก 7 นาย ในบรรยากาศที่ตรึงเครียดเพราะคำขู่ตะคอกของผู้คุมให้ออกมานั่งยองๆต่อหน้าฉัน แล้วฉันจะทำอะไร  ฉันถามตัวอง  ฉันเริ่มทักทาย ยิ้ม สวัสดีและขอแบ่งปันถึงความสุขที่ฉันได้รับวันนี้  

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today9
Yesterday5
Week47
Month154
All34252

Currently are 8 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions