• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จัดค่ายแห่งรัก ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          วันที่ 21-26 มี.ค. 2017 ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัด "ค่ายแห่งรัก" ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสามเณรคณะธรรมทูตไทย พร้อมด้วยซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล คณะพระกุมารเยซู และกลุ่มผู้ฝึกหัดของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ณ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งมีคุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี สมาชิกคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส

          งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานได้สาระ พร้อมสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านเนื้อหาคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์มอบแก่น้อง ๆ ชนเผ่าอาข่าและอื่น ๆ ตลอด 6 วัน

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01/18 
start stop bwd fwd

คุณพ่อรังสรรค์เป็นประธานมิสซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

          วันที่ 13 ก.พ. 2017 คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ปัจจุบันทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ได้เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต และเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำเดือน ก.พ. 2017 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01/24 
start stop bwd fwd

วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี ปี 2017 เพื่อสนับสนุนงานคณะธรรมทูตไทย

          สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2017 เป็น วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี เพื่อสนับสนุนกิจการของ คณะธรรมทูตไทย ในฐานะผู้แทนพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ในการออกไปทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่ รู้จักพระคริสตเจ้าได้เข้ามารู้จักพระองค์ ดังคำกล่าวของท่านนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะธรรมทูตไทย ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 ว่า "ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้า ก็คือ ความภูมิใจที่ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวดี" (1 คร 9:18)

คณะธรรมทูตไทยจัดกิจกรรมภายในงานชุมนุมนักเรียนคำสอนกรุงเทพฯ ปี 2017

          วันที่ 26 ม.ค. 2017 บรรดาสามเณรใหญ่และสามเณรเล็กของคณะธรรมทูตไทย ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะ ภายในงานชุมนุมนักเรียนคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2017 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม งานนี้เต็มไปด้วยสีสันความสนุก สอดแทรกด้วยสาระ และทำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับพันธกิจและสนามงานของคณะธรรมทูตไทยมากขึ้น

          ปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบเข็มยุวธรรมทูต โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางน้อง ๆ ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่าหนึ่งพันคน

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
41
42
51
52
53
54
55
57
01/24 
start stop bwd fwd

บทเทศน์พระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม โอกาสประชุมสมัชชาคณะธรรมทูตไทย

TMS Annual Meeting
Archbishop Paul Tschang In-Nam
Apostolic Nunciature of Thailand, 23 January 2017
Our Lady of the Miraculous Retreat House, Chachoengsao.
--------------------------------------------------

         Dear Brothers and Sisters,

         It is a great joy for me to join you today during the annual meeting of the Thai Missionary Society. I express my gratitude to Rev. Fr. Adriano Pelosin, Superior of the TMS, for his kind invitation extended to me to preside over the Holy Mass on this occasion. We offer this Holy Mass for all the TMS missionaries, so that your missionary endeavors may be blessed by the Lord and bear good fruits according to His will.

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของพระสงฆ์สมาชิกคณะฯ ประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2017 คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของพระสงฆ์สมาชิกคณะฯ จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน ระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ โดยมีคุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ รองอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่เป็นผู้เทศน์ ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

บทเทศน์พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โอกาสประชุมสมัชชาและเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยท่านใหม่ 20 ม.ค. 2017

บทเทศน์พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะพระสังฆราช
ผู้ปกครองดูแลคณะธรรมทูตไทย โอกาสประชุมสมัชชา
และเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยท่านใหม่
วันที่ 20 มกราคม 2017 ณ วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์
--------------------------------------------------

          พี่น้องสมาชิกคณะธรรมทูตไทย และผู้ร่วมงานที่รักทุกท่าน

          วันนี้ โอกาสประชุมสมัชชาคณะธรรมทูตไทยและได้มีการเลือกตั้งอธิการของคณะฯ บทอ่านพระวาจาพระเจ้าที่เราอัญเชิญมาอ่านวันนี้ ก็ไม่ได้มีการเลือกสรรใด ๆ พิเศษเป็นการเฉพาะ แต่พวกเราได้รับฟังบทอ่านประจำวันของพิธีกรรมวันนี้ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ปีคี่ นั่นเอง ซึ่งนับว่าเหมาะสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราคณะธรรมทูตไทยและผู้ร่วมพันธกิจทุกคนในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม...

คุณพ่ออาดรีอาโน ได้รับเลือกให้เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยอีกหนึ่งวาระ

          วันที่ 20 ม.ค. 2017 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นผู้รับรองการเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยท่านใหม่ โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกหนึ่งวาระ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับจากวันนี้เป็นต้นไป

NS01
NS02
NS03
NS04
NS05
NS06
NS07
NS08
NS09
NS10
NS11
01/11 
start stop bwd fwd

พระสังฆราชแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

          วันที่ 19 ม.ค. 2017 พระสังฆราชทั้งสามแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทยในการประชุมสมัชชา โอกาสนี้ ท่านทั้งสามได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์อีกด้วย

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01/12 
start stop bwd fwd

พิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตในคณะธรรมทูตไทยของคุณพ่อยุทธนาและคุณพ่อกรณ์

          อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดีของคณะธรรมทูตไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2017 พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์มีพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16 โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ทำความรู้จัก คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์
          ทำความรู้จัก คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ

          อีกหนึ่งในความก้าวหน้าของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2017 มีพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกของ บร.อภิชาติ นามวงษ์ และพิธีรื้อฟื้นการให้คำมั่นสัญญาของ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์  โดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยเป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคุณพ่อสมาชิกคณะ ซิสเตอร์ สามเณร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีสำคัญวันนี้

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01/25 
start stop bwd fwd

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today8
Yesterday18
Week40
Month297
All42365

Currently are 8 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions