• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของสามเณรคณะธรรมทูตไทย 5 ท่าน


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกรของสมาชิกคณะธรรมทูตไทยที่ได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพแล้ว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่


          1. บร.ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


          2. บร.ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่


          นอกจากนี้ ยังมีสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยาของคณะธรรมทูตไทย จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่


          1. บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


          2. บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว
          สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง


          3. บร.อันโตนีโอ รติ พรหมเด่น
          สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี


          ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


          จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ขอเชิญสมาชิกครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) ทุกท่าน ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย ประจำปี 2019 การจัดโครงการเดินทางไปแสวงบุญร่วมกัน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 36

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อ
ของพระศาสนจักร


          ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราอย่างหนึ่ง ก็คือ การเคารพบรรดามรณสักขี เรื่องนี้เกี่ยวข้อความเชื่อตอนหนึ่งที่ว่า “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี” กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ...

1
17 cross Van Toun
2 Rome with Filoni
3 conference Bishop van Tuaon
4 fr.Rolan Laos
5 Gathering Students
6 San Paolo Collegio
7 Meet Secret CCS
Drawing
IMG_9163
01/10 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกในคณะธรรมทูตไทยของ บร.พูลทรัพย์ บร.บุญสวัสดิ์ และ บร.รติ

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2018 ที่ผ่านมา คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย ร่วมด้วยคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี และพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกในคณะธรรมทูตไทย ของสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยา 3 ท่าน

          1. บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          2. บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

          3. บร.อันโตนีโอ รติ พรหมเด่น สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ปะตง สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

          ท่านสามารถรับชมคลิปบันทึกภาพย้อนหลังได้ทางเพจ TMS คณะธรรมทูตไทย หรือคลิกที่ลิงค์ Fb.com/2332435313441295

00_1_edited
00_2_edited
05
06
07
08
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
01/16 
start stop bwd fwd

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 35

เชื่อมสัมพันธ์อ้ายน้อง ลาว&กัมพูชา


          โอกาสครอบรอบ 25 ปีกลุ่มคริสตชนนักบุญยอแซฟ พนมเปญ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีเตรียม ผมได้จัดแสวงบุญไปที่ไทย ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ปีนี้ผมได้เลือกเส้นทาง ที่ไม่คิดว่าจะง่าย คือ “ประเทศลาว” พระศาสนจักรในประเทศนี้ ถือว่าอยู่ในระบบที่ยังควบคุม กิจกรรมต่างของ พระศาสนจักรอยู่ เป้าหมายของการมา คือ การแสวงบุญ การเยี่ยมเยียนดูงาน การมีชีวิตกลุ่ม ร่วมกัน ผมได้เตรียมการนี้มาหลายเดือนทีเดียว

S__7872555
S__7872556
S__7872557
S__7872558
S__7872559
S__7872560
S__7872561
S__7872562
S__7872563
S__7872564
S__7872565
S__7872567
S__7872568
S__7872569
S__7872570
S__7872571
S__7872571_0
S__7872572
S__7872573
S__7872574
01/20 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 34

ปัสกาและปีใหม่ไทยลาวเขมร


          ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับวันหยุดยาวประจำปีอย่างเป็นทางการ คือวันสงกรานต์ หรือวัน ปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวลาว พม่า และกัมพูชาด้วย สำหรับไทยเรา นอกจากจะ มีบรรยากาศของกระแสบุพเพสันนิวาส ช่วยหนุน ให้มีการแสดงออกทางประเพณีไทยโบราณอย่าง มากแล้ว อย่างเช่น การแต่งกาย การพูดจา แต่ก็ยังทำให้เกิดประเพณีทางสังคมต่างๆตามมาด้วย เช่น การเดิน ทางท่องเที่ยว การเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้อง การจับจ่ายซื้อของฝาก เป็นต้น

IMG_6951
IMG_6968
IMG_6969
IMG_7002
IMG_7171
1/5 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 33

บุพเพสันนิวาส


          คำนี้พวกเราคงได้ยินมานานแล้ว และตอนนี้กำลังมีละครดังกำลังใช้ชื่อเรื่องนี้ แม้แต่ในประเทศ กัมพูชา ก็มีบางคนเอาบางตอนมาแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มี คำนี้ มีเหมือนกันในภาษากัมพูชา คือคำว่า បុព្វេសន្និវាស (อ่านว่า บุบเปซอนนิเวียะฮฺ) ความหมายมีเหมือนกันครับ เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลี ว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า. สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-สะ) แปลว่า อยู่ร่วม. บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ใน ภาษาไทยทั่วไปว่า การเป็นเนื้อคู่กัน

IMG_6399
IMG_6512
IMG_6621
IMG_6694
IMG_6703
1/5 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 32

ฤดูสี่สิบวัน (เทศกาลมหาพรต)


          เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 นี้ เราเริ่มเทศกาลมหาพรต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สำหรับชาวโลก ถือว่า เป็นวันแห่งความรัก แต่สำหรับคริสตชนวันนี้เป็นวันที่เรากำลังแสดงความรักเหมือนกัน แต่เป็นวันที่ เราแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้า ด้วยการเตรียมตัวร่วมเดินทางในเทศกาลมหาพรต โดยการ “รับเถ้า” ซึ่งเป็นการประกาศว่า เราได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการแก้ไขตัวเอง ด้วยการ ดำเนินชีวิตตามพระวรสารคือ การทำทาน การภาวนา และการอดอาหาร

1
2
3
5
6
1/5 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 31

เราต้องเติบโต


          เป็นความจริงที่ว่า หลายปีที่ผ่านมา กับวันเวลาที่ผ่านไป คณะธรรมทูตของเราระยะหลังๆ นี้ กำลังมีเครื่องหมายของความเจริญเติบโต เช่น ปี 2017 ที่ผ่านมา หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ เราได้เปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2018 นี้ พวกเราได้สมาชิกเพิ่มอีกสองท่าน ที่ได้เป็น สมาชิกถาวรของคณะธรรมทูต ผ่านทางการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพ คือ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ จากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ บร.อภิชาติ นามวงศ์ จากวัดพระหฤทัยขลุง จ.จันทบุรี เป็นสมาชิกคนที่ 18 และ 19 ตามลำดับ

IMG_5411
IMG_5412
IMG_5436
IMG_5548
IMG_5558
1/5 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ Who am I ?

          เมื่อวันที่ 14-18 พ.ค. 2018 สามเณรใหญ่และผู้สนใจคณะธรรมทูตไทย จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ "ฉันคือใคร?" (Who am I ?) โดย "อาจารย์ชุติมา ภมรปฐมกุล" วิทยากรจากสถาบัน PRH International (ฝรั่งเศส) และ PRH ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านคริสติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ สามเณรทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนและธาตุแท้ที่ลึกซึ้งของแต่ละคน ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือ ในการศึกษาอบรม ด้วยวิธีการ PRH (Personnalité et Relations Humaines - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์) ซึ่งริเริ่มโดยคุณพ่อ Andre Rochais ประเทศฝรั่งเศส ราวปี 1965

001
003
004
005
006
007
011
012
013
016
017
018
026
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
01/27 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เคารพศพ "คุณพ่อยัง ดังโตแนล" อดีตอธิการเจ้าคณะคนแรก

          เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม โอกาสนี้ พวกเราได้เคารพศพ "คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล" พระสงฆ์คณะ MEP อดีตอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยคนแรก และร่วมกันภาวนาขอพรพระเจ้าเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อด้วยครับ

01
02
03
04
05
1/5 
start stop bwd fwd

วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2018

          ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานแพร่ธรรมของ "คณะธรรมทูตไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ตามที่ "คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต" ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์แรกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี" ของคณะธรรมทูตไทย

          "คณะธรรมทูตไทย" จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้ "สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย" เป็นกลุ่มพระสงฆ์จากสังฆมณฑลต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดี แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 28 ปีแล้ว

          ปัจจุบันมี "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" เป็นอธิการเจ้าคณะ มีสมาชิกที่ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต 19 คน สมาชิกผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์และซิสเตอร์ 11 ท่าน รวมทั้งมีสามเณรและผู้สนใจ 21 คน โดยทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่ของไทย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน
 

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today7
Yesterday18
Week39
Month296
All42364

Currently are 6 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions