• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ Who am I ?

          เมื่อวันที่ 14-18 พ.ค. 2018 สามเณรใหญ่และผู้สนใจคณะธรรมทูตไทย จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ "ฉันคือใคร?" (Who am I ?) โดย "อาจารย์ชุติมา ภมรปฐมกุล" วิทยากรจากสถาบัน PRH International (ฝรั่งเศส) และ PRH ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านคริสติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี

          โอกาสนี้ สามเณรทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนและธาตุแท้ที่ลึกซึ้งของแต่ละคน ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือ ในการศึกษาอบรม ด้วยวิธีการ PRH (Personnalité et Relations Humaines - บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์) ซึ่งริเริ่มโดยคุณพ่อ Andre Rochais ประเทศฝรั่งเศส ราวปี 1965

001
003
004
005
006
007
011
012
013
016
017
018
026
029
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
01/27 
start stop bwd fwd

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เคารพศพ "คุณพ่อยัง ดังโตแนล" อดีตอธิการเจ้าคณะคนแรก

          เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม โอกาสนี้ พวกเราได้เคารพศพ "คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล" พระสงฆ์คณะ MEP อดีตอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยคนแรก และร่วมกันภาวนาขอพรพระเจ้าเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อด้วยครับ

01
02
03
04
05
1/5 
start stop bwd fwd

วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2018

          ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานแพร่ธรรมของ "คณะธรรมทูตไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ตามที่ "คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต" ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์แรกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี" ของคณะธรรมทูตไทย

          "คณะธรรมทูตไทย" จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้ "สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย" เป็นกลุ่มพระสงฆ์จากสังฆมณฑลต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดี แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 28 ปีแล้ว

          ปัจจุบันมี "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" เป็นอธิการเจ้าคณะ มีสมาชิกที่ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต 19 คน สมาชิกผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์และซิสเตอร์ 11 ท่าน รวมทั้งมีสามเณรและผู้สนใจ 21 คน โดยทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่ของไทย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน
 

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย จัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 2018

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกของคณะฯ แก่น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ยุวธรรมทูต ครั้งที่ 2 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
01
02
03
04
1/4 
start stop bwd fwd

งานวันครอบครัวธรรมทูตไทย 2018 และการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของ บร.อภิชาติ และ บร.ชัยธวัช

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 2018 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทย จัดงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบและประชุมประจำปีของสมาชิกคณะ พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีพของสมาชิกคณะ และพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของสามเณรใหญ่ของคณะ 2 ท่าน ได้แก่ บร.อภิชาติ นามวงศ์ และ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองของคณะธรรมทูตไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และพบปะหารือกับบรรดาสมาชิกคณะหลังพิธีมิสซาด้วย

          คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มพระสงฆ์คาทอลิกจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า โดยปัจจุบันมีสมาชิกคณะทั้งสิ้น 19 คน สามเณรและผู้สนใจ 21 คน ทำงานแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน พระสงฆ์คณะธรรมทูตปีเม (PIME) เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

1001
1002
1003
1006
1007
1008
1009
1010
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1022
1025
1028
1029
1030
1032
1039
1044
1048
01/25 
start stop bwd fwd

พระคุณเจ้ามีชัย เป็นประธานมอบกางเขนธรรมทูตแก่คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2017 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มอบกางเขนธรรมทูตให้แก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทย 2 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล พระสงฆ์สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ และคณะสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ด้วย โดยคุณพ่อคมทวน คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์ จะเดินทางไปทำงานแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป
 

สามเณรคณะธรรมทูตไทย เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน

          เมื่อวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2017 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสามเณรของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ และมีคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นผู้นำการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาชีวิตของสามเณรในมิติต่าง ๆ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้โปรดศีลอภัยบาป

          นอกจากนี้ คุณทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการเข้าเงียบในครั้งนี้ ยังได้เสียสละรับเชิญเป็นผู้บรรยายการเจริญสมาธิแบบคริสต์ศาสนาให้แก่คุณพ่อและสามเณรคณะฯ อีกด้วย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

          ในปีการศึกษานี้ คณะธรรมทูตไทยมีสามเณรในความดูแลรวม 11 คน แบ่งเป็นสามเณรที่กำลังศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม 4 คน พักการศึกษาเพื่อฝึกงานธรรมทูต 3 คน ฝึกงานธรรมทูตเพื่อเตรียมตัวเข้าบ้านเณรใหญ่ 2 คน และเตรียมตัวไปศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศอินเดียอีก 2 คน โดยมีคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นอธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย พักประจำที่สามเณราลัยแสงธรรมครับ
101
102
103
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
120
121
128
130
133
136
137
141
142
143
145
146
147
203
204
207
01/31 
start stop bwd fwd

คุณพ่อวีรชัย เป็นประธานมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ปี 2017

          วันที่ 30 เม.ย. 2017 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้บวชเป็นพระสงฆ์ครบรอบ 25 ปี ปัจจุบันทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารครั้งที่ 2 เตรียมจิตใจฉลองวัดประจำปี 2017 และฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวน 4 คน  อนึ่ง เมื่อครั้งที่คุณพ่อวีรชัยเป็นสังฆานุกร ได้เคยมาช่วยงานอภิบาลและสอนคำสอนที่วัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุคของคุณ Joseph Apiwat Kiewkeaw
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1/9 
start stop bwd fwd

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย เป็นประธานมิสซาฉลองวัดนักบุญมาร์โก ประจำปี 2017

          วันที่ 22 เม.ย. 2017 วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดประจำปี 2017 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมง สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยคุณพ่ออดีตเจ้าอาวาสและบรรดาพระสงฆ์อีกกว่า 10 องค์

          วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/9 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 มีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส และมีคุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/19 
start stop bwd fwd

ฉลองวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน ปี 2017

          วันที่ 23 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน จ.เชียงราย หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประจำปี 2017 โดยคุณพ่อมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการแห่พระรูปพระเมตตารอบเมืองเชียงแสน ไปยังสถานที่สำหรับการก่อสร้างวัดพระเมตตาและศูนย์คาทอลิกเชียงแสนแห่งใหม่ จากนั้นจึงแห่กลับมายังวัดหลังปัจจุบัน

          วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 มีคุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส และมีคุณพ่อโทมัส ประสิทธิ์ ตันเจริญ สมาชิกผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/19 
start stop bwd fwd

ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน จัดค่ายพระเมตตา เพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์และฉลองวัด

          วันที่ 17-23 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัด "ค่ายพระเมตตา" ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง ประจำปี 2017 โดยกลุ่มลูกพ่อบุญเกิด ผู้สนใจกระแสเรียกเข้าเป็นสามเณรคณะธรรมทูตไทย ภายใต้การนำของคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ สมาชิกผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กมารีอา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

          ค่ายนี้ กลุ่มสามเณรคณะธรรมทูตไทย เดินทางมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้คำสอนแก่เด็กค่ายกว่า 40 คน เพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มศีลล้างบาป กลุ่มศีลมหาสนิท และกลุ่มศีลกำลัง แล้วยังได้ร่วมสอนทักษะพื้นฐานทางดนตรีให้กับน้อง ๆ เด็กค่าย ทั้งออร์แกน กีต้าร์ ไวโอลิน ขลุ่ย และคาฮองครับ สนุกสนานได้สาระความรู้กันไปถ้วนหน้า
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01/19 
start stop bwd fwd

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today2
Yesterday16
Week50
Month132
All33858

Currently are 2 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions