• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สมาชิกคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) เดินทางไปถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับบรรดามาแมร์ มาเซอร์ และผู้ฝึกหัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม

          ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะฯ แมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณีคณะฯ แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะฯ และคณะเซอร์ทุกท่าน ที่มารวมตัวกันในโอกาสพิเศษนี้

IMG_20190119_065902
IMG_20190119_070631
IMG_20190119_070648
IMG_20190119_072414
IMG_20190119_073539
IMG_20190119_074010
IMG_20190119_074119
IMG_20190119_074134
IMG_20190119_074428
IMG_20190119_074453
IMG_20190119_074628
IMG_20190119_074745
IMG_20190119_074832
IMG_20190119_074902
IMG_20190119_075611
IMG_20190119_080025
IMG_20190119_080201
01/17 
start stop bwd fwd

คุณพ่ออภิชาติ เป็นประธานมิสซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ม.ค. 19

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" อธิการเจ้าคณะฯ โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการระลึกถึง "สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย... ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony Teelek มา ณ โอกาสนี้
00
01
02_01
04
05_01
05_02
06
08
09_01
102_01
107_01
11
110_01
12
13
15
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
34
35
36
64
98
100
101
103
105
107
109
110
112
12_01
13_01
201
202
203
204
207
209
22_04
29_01
31_01
34_01
01/51 
start stop bwd fwd

คุณพ่ออภิชาติ แบ่งปันกระแสเรียก ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

          ประมวลภาพ การแบ่งปันกระแสเรียกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย "คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน" อธิการเจ้าคณะฯ และการบรรยายสรุปเรื่องราวของคณะฯ โดย "บร.คามิลโล พรสรร สิงห์ชัย" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษ ที่มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการระลึกถึง "สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย... ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony Teelek มา ณ โอกาสนี้
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10_01
11
12
13
14
15
16
17
17_01
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
01/31 
start stop bwd fwd

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ คณะธรรมทูตไทย

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 75 ปี มรณกรรมของ "บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จันทบุรี

          โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย พร้อมด้วย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน ท่ามกลางบรรยากาศของความชื่นชมยินดี ซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณร ผู้ฝึกหัด นักเรียนคาทอลิก และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          ขอคำภาวนาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน เพื่อคุณพ่อใหม่ของเรา จะได้ทำงานแพร่ธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างดีเสมอไป... ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Mario Anthony II มา ณ โอกาสนี้
01
04
09
19
20
22
24
39
40
41
42
45
48
49
50
52
53
54
55
57
59
62
63
67
68
70
73
74
75
81
83
84
85
87
88
167
169
172
173
177
179
181
183
189
191
192
194
195
198
199
200
201
204
207
209
228
230
239
243
249
255
256
257
262
263
265
266
01/67 
start stop bwd fwd

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง และพิธีปลงศพ "สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์" สมาชิกคณะธรรมฑูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 ม.ค. 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

          โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชโอลิเวียร์ ชมิตเฮาสเลอร์ ประมุขมิสซังพนมเปญ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ในฐานะญาติผู้ใหญ่

          พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกคณะธรรมทูตไทย พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลต่าง ๆ สังฆานุกร สามเณร บราเดอร์ ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด และพี่น้องสัตบุรุษหลายพันคน ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของ บราเดอร์ชัย เป็นครั้งสุดท้ายครับ
02
05
06_01
09
10
12
88 1
88 10
88 16
88 2
88 25
88 26
88 3
88 4
88 5
88 8
99 1
99 10
99 11
99 17
99 23
99 29
99 3
01/23 
start stop bwd fwd

พิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ "สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 - 14 มกราคม 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และศาลาสันติสุข อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
01
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
15_02
17
18
20_01
20_02
21
22
22_01
26_03
27
32
32_01
33
38
39
01/27 
start stop bwd fwd

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ "บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ "สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สัตบุรุษวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขลุง


          ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย


          ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเรียนเชิญพี่น้องที่รักทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และพิธีปลงศพ "สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์" สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์


          ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ "บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง" องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสมาชิกคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์ ได้แก่


          1. สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่


          2. สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


          ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของสามเณรคณะธรรมทูตไทย 5 ท่าน


          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกรของสมาชิกคณะธรรมทูตไทยที่ได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพแล้ว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่


          1. บร.ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


          2. บร.ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่


          นอกจากนี้ ยังมีสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยาของคณะธรรมทูตไทย จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่


          1. บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


          2. บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว
          สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง


          3. บร.อันโตนีโอ รติ พรหมเด่น
          สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี


          ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


          จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ขอเชิญสมาชิกครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) ทุกท่าน ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย ประจำปี 2019 การจัดโครงการเดินทางไปแสวงบุญร่วมกัน และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 36

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อ
ของพระศาสนจักร


          ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราอย่างหนึ่ง ก็คือ การเคารพบรรดามรณสักขี เรื่องนี้เกี่ยวข้อความเชื่อตอนหนึ่งที่ว่า “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี” กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ...

1
17 cross Van Toun
2 Rome with Filoni
3 conference Bishop van Tuaon
4 fr.Rolan Laos
5 Gathering Students
6 San Paolo Collegio
7 Meet Secret CCS
Drawing
IMG_9163
01/10 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today16
Yesterday15
Week62
Month315
All35194

Currently are 8 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions