สามเณรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

  • พิมพ์

สามเณรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976
สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี

ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี


ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค. 2018


รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ประมาณปี 2012 - กลางปี 2013 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
01 มิ.ย. 2013 - 13 ธ.ค. 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 - 03 ม.ค. 2016 วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
09 ม.ค. 2016 - 19 ก.พ. 2017 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
01 เม.ย. 2017 - 10 เม.ย. 2017 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
11 เม.ย. 2017 - 26 พ.ค. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
27 พ.ค. 2017 - 18 มี.ค. 2018 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
21 มี.ค. 2018 - 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน

อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 2018 - ปัจจุบัน


วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และ
สอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน