สังฆานุกรเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

  • พิมพ์

 บราเดอร์เปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ
สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร
13 ส.ค. 2010
รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
14 ส.ค. 2011
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
09 พ.ย. 2018


รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ
โดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeusler
พระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ต้นปี 2015 - กลางปี 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
กลางปี 2015 - ต้นปี 2016 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ต้นปี 2016 - ปัจจุบัน สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา