• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา และลาว

สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้ แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลชัชชัย รวมอร่าม ( เรือง ชัชเซะเรย )พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลจันทรบุรี และสมาชิกสังกัดใน คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชาและลาว (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025   พันธกิจสําคัญของผู้อํานวยการ คือ การประสานงานระหว่าง สมณองค์กรเพื่อ การสนับสนุนงานแพร่ธรรม ณ นครรัฐวาติกัน และภารกิจการประกาศข่าวดีของแต่ละมิสซังในประเทศกัมพูชาและสปป ลาว โดยเฉพาะการอบรมยุวธรรมทูต และโครงการต่างๆในการแพร่ธรรม รวมถึงการรวบรวมปัจจัยเพื่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร

ธรรมทูตไทยในกัมพูชา

เปิดเรียนอนุบาลที่ หมู่บ้านตาออม  เสียมเรียบ รักษาระยะห่างตามเก้าอี้ และแจกข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับพี่น้องที่หมู่บ้านทะเลสาบ ร่วมกับบริษัท Annie คอสเมติกส์ อเมริกา โดยมี  ซ.พรทิพย์ เตรียมการความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกและเป็นประธานมิสซาฉลองภายใน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) โอกาสฉลองภายใน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2019 ที่ผ่านมา ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังพิธีมีการแห่แม่พระรอบชุมชนความเชื่อแห่งนี้ และรับพรจากพระสงฆ์ใหม่... ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ ฉลองวัดคาทอลิก มา ณ โอกาสนี้
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
01/80 
start stop bwd fwd

วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2019


          ตามที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันอาทิตย์แรก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี" ของคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

          จึงขอความกรุณาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคถุงทาน สำหรับกิจการของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์นี้ ทุกรอบ ของวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทย... เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีของคณะฯ แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จะได้บรรลุผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยอาศัยน้ำใจดีของพี่น้องคาทอลิกไทยครับ

          อนึ่ง คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชฯ เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน... โดยในปี 2019 นี้ คณะฯ มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์และสังฆานุกร 20 องค์ ผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์ 2 องค์ ซิสเตอร์ 7 ท่าน และสามเณรใหญ่ 9 ท่าน... ทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงรายของประเทศไทย รวมทั้งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และไต้หวัน

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรก ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง... พร้อมด้วย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต เจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ญาติพี่น้อง และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          หลังพิธีมีการรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีแก่ "คุณพ่ออภิชาติ" ณ อาคารมารีย์ โรงเรียนศรีหฤทัย ด้วย... อนึ่ง "คุณพ่ออภิชาติ" ถือเป็นพระสงฆ์ลูกวัดแห่งนี้องค์ที่สอง... ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ Chanthaburi Diocese Thailand มา ณ โอกาสนี้
01
02
03
04
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
27
28
30
31
32
34
36
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
61
63
64
65
66
67
67_01
68
68_01
69
70
71
72
73
01/60 
start stop bwd fwd

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

          คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) ได้มาถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และสามเณรใหญ่จากประเทศกัมพูชา ณ วัดน้อย อาคาร 5 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณพ่ออภิชาติได้ถวายมิสซาเป็น 3 ภาษา ใน 3 โอกาส ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และกัมพูชา (เขมร)

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
01/17 
start stop bwd fwd

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรก ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก นครปฐม

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) ร่วมกับ "คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์" เจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม... ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี ทั้งคริสตชนดั้งเดิม คริสตชนใหม่ รวมถึงเด็กและเยาวชนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่รอบวัด

          คุณพ่ออภิชาติเคยเดินทางมาฝึกงานอภิบาลวันเสาร์และอาทิตย์ ณ วัดบ้านทรงไทยหลังนี้ ระหว่างปี 2016-2018 พร้อมกับ บร.คามิลโล พรสรร บร.ออกัสติน ปติสร และ บร.โมเสส กฤษฎี จึงนับว่ามีความรักและผูกพันกับชุมชนความเชื่อแห่งนี้มากพอสมควร... หลังจบพิธี มาสเตอร์เหว่า เป็นตัวแทนพี่น้องสัตบุรุษ กล่าวแสดงความยินดีแก่คุณพ่ออภิชาติโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ด้วย

          จากนั้น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา ทั้งกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันมี บร.มีคาแอล ชาตรี และ บร.สเตเฟน พิรุณ สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เดินทางมาฝึกงานอภิบาลวันเสาร์และอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์

IMG_20190120_084601
IMG_20190120_091335
IMG_20190120_091350
IMG_20190120_091445
IMG_20190120_091620
IMG_20190120_091805
IMG_20190120_092003
IMG_20190120_092504
IMG_20190120_092725
IMG_20190120_093114
IMG_20190120_095401
IMG_20190120_095706
IMG_20190120_095909
IMG_20190120_095945
IMG_20190120_100136
IMG_20190120_100552
IMG_20190120_101452
IMG_20190120_101725
IMG_20190120_101742
IMG_20190120_101806
IMG_20190120_101811
IMG_20190120_101837
IMG_20190120_102011
IMG_20190120_102639
IMG_20190120_102911
IMG_20190120_102916
IMG_20190120_103125
IMG_20190120_103325
IMG_20190120_104238
IMG_20190120_105158
IMG_20190120_111242
IMG_20190120_113419
IMG_20190120_113747
IMG_20190120_113925
IMG_20190120_114058
IMG_20190120_114331
IMG_20190120_120047
01/37 
start stop bwd fwd

Page 1 of 6

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today9
Yesterday6
Week47
Month33
All35664

Currently are 3 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions