• slide1
  • slide2
  • slide3

คณะธรรมทูตไทย - Thai Missionary Society

กิจกรรมเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการเขตวัดคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง

ปีปิติมหาการุณย์ทางวัดเขตลุ่มแม่น้ำโขงคุณพ่อวีระชัย ศรีประมง และคุณพ่อนิกร ประสูตรแสงจันทร์ ได้ทำกิจกรรมแสดงความรักและเมตตากรุณาต่อคนป่วยและคนพิการ ซึ่งอยู่ในชุมชนวัด

fr.weerachai20160611_175946
fr.weerachai20160611_1801180
fr.weerachai20160611_180200
fr.weerachai5737
fr.weerachai5740
fr.weerachai5742
fr.weerachai5744
fr.weerachaiDSC00959
fr.weerachaiDSC01120
fr.weerachaiDSC01124
fr.weerachaiDSC01125
fr.weerachaiDSC01126
fr.weerachaiDSC01131
fr.weerachaiDSC01133
fr.weerachaiDSC01136
fr.weerachaiDSC01155
fr.weerachaiDSC01160
fr.weerachaiDSC01162
01/18 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าเงียบและประชุมของคณะธรรมทูตไทยประจำปี 2016

เข้าเงียบและประชุมของคณะธรรมทูตไทยประจำปี 2016 และงาน 25 ปีของคณะธรรมทูตไทย 25 ปี ของการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อเปโตรรังสันต์ ภานุรักษ์ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ ณวัดนักบุญอัลฟองโซ และวัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก จังหวัดหนองคาย

retreat1
retreat10
retreat11
retreat12
retreat13
retreat14
retreat15
retreat16
retreat2
retreat26
retreat28
retreat29
retreat3
retreat33
retreat4
retreat5
retreat6
retreat7
retreat8
retreat9
01/20 
start stop bwd fwd

 

เส้นทางแห่งกระแสเรียกของ บร.คามิลโล พรสรร สิงห์ชัย สามเณรคณะธรรมทูตไทย

          สวัสดีครับ ผม คามิลโล พรสรร สิงห์ชัย สามเณรคณะธรรมทูตไทย กำลังศึกษาปรัชญาและศาสนาที่วิทยาลัยแสงธรรมครับ ผมเกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1987 ที่วัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ แต่เป็นสัตบุรุษวัดราชินีแห่งสันติสุข กรุงเทพฯ ตั้งแต่เด็กครับ

          ผมเรียนคำสอนคาทอลิกที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สังกัดคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ทำให้ผมได้รับการเพาะบ่มกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ เริ่มต้นจากความประทับใจในวิธีการอบรมสั่งสอน แบบอย่างการดำเนินชีวิต และความเป็นกันเองของบรรดาคุณพ่อคณะซาเลเซียน ประกอบกับการมีโอกาสใกล้ชิดพระเจ้าผ่านพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดภาวนา และกิจกรรมเสริมศรัทธาต่าง ๆ พร้อมกับครอบครัว ทำให้ความเชื่อของผมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีความคิดอยากบวชเป็นพระสงฆ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2004 ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

ซิสเตอร์กัลยา กับงานแพร่ธรรมในเสียมเรียม

Be happy always and make another happy

ประสบการณการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาที่ถูกคุมขัง ในคุก (จังหวัดเสียมเรียบ กัมพูชา)

        วันนั้นฉันและผู้ร่วมงานอีก  3 คน เตรียมของเล็กๆน้อยๆใส่ถุง นั่นคือ มาม่า กับส้มเขียวหวาน แล้วออกเดินทางไปยังคุกที่มีผู้ถูกคุมขัง
มากกว่า พันคน วันนั้นฉันยืนอยู่ต่อหน้าโซนนักโทษชาย 100 กว่าคน นั่งย่องๆเป็นแถวตอนและมีตำรวจผู้คุมยืนอยู่ด้านหลังอีก 7 นาย ในบรรยากาศที่ตรึงเครียดเพราะคำขู่ตะคอกของผู้คุมให้ออกมานั่งยองๆต่อหน้าฉัน แล้วฉันจะทำอะไร  ฉันถามตัวอง  ฉันเริ่มทักทาย ยิ้ม สวัสดีและขอแบ่งปันถึงความสุขที่ฉันได้รับวันนี้  

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 30

มรณสักขีในประเทศกัมพูชา

          ความเชื่อคาทอลิกได้เข้ามาสู่แผ่นดินประเทศกัมพูชา ในปี 1555 ผ่านทางบรรดาธรรมทูตจาก ต่างชาติคนแรกในอาณาจักร คือ นักบวชดอมินิกัน ชาวโปรตุเกส ชื่อ กัสปาดาครูส(Gaspar da Cruz)ในสมัยพระบาทองค์จันทร์ ซึ่งมีราชธานี อยู่ที่กรุงลงแวก(ทางเหนือของกรุงพนมเปญปัจจุบัน) พระศาสนจักรในประเทศกัมพูชาก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว เริ่มคริสตชนชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ ร้อยปีต่อมาคือในศตวรรษที่ 17มีชาวต่างชาติสามกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอยู่ใน กัมพูชาด้วยเหตุผลต่างๆกันไป ได้แก่ คริสตชนชาวญี่ปุ่น ชาวอินโดนีเซีย และชาวเวียดนาม

martyr of Cambodia_1
martyr of Cambodia_2
martyr of Cambodia_1
martyr of Cambodia_2
1/2 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 29

เสริมพลังฝ่ายจิตก่อนออกสู่พันธกิจ

          สำหรับชีวิตธรรมทูต สิ่งท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือ การพยายามมีชีวิตฝ่ายจิต ที่ยึดพระเยซูเจ้า เป็นศูนย์กลางเสมอ ในพระธรรมนูญ ข้อ D. 23 ได้กล่าวไว้ว่า1. ดังที่พวกอัครสาวกได้กระทำ เราจะให้ การภาวนามาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะต้องเป็นจิตวิญญาณของการแพร่ธรรมของเรา เราพยายามที่จะเชื่อม การงาน และการภาวนาอาศัยการเสวนากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ” และในข้อ 5กล่าวว่า "ทั้งในชีวิต ส่วนตัวและของหมู่คณะ จะต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชีวิตภาวนาของพระศาสนจักรท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาสที่มีความหมายและเทศกาลที่สำคัญของปีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรักษา ความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรท้องถิ่น และบทบาทพิเศษของพวกเราในพระศาสนจักรนั้นๆ"รวมทั้งในข้อ๖. เพิ่มเติมอีกว่า "สมาชิกต้องถือช่วงเวลาเข้าเงียบประจำปีอย่างสัตย์ซื่อ"

15_6_1 Annual retreat KPsom
15_6_2 Annual retreat KPsom
15_6_3 Annual retreat KPsom
15_6_4 Annual retreat KPsom_1
15_6_5 Annual retreat KPsom
1/5 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 28

พระศาสนจักรในประเทศเวียดนาม

          ประเทศเวียดนามได้ปรับตัวอย่างมากสำหรับการเตรียมเข้าสู่อาเซียน สิ่งหนึ่งที่ได้มีการปรับ อย่างเห็นได้ชัดคือ ทัศนะคติเกี่ยวกับศาสนาที่ประชาชนนับถือ โดยเฉพาะกับพระศาสนจักรคาทอลิก ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมพระศาสนจักรคาทอลิกในศูนย์กลางเมืองหลวงของประเทศคือ กรุงฮานอย ซึ่งอยู่ ทางเหนือประเทศเวียดนาม

1 cathedral of Hanoi
2 bishop house
3 Church of Martyrs
4 major seminary
1/4 
start stop bwd fwd

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ณ วัดนักบุญเปโตร โดย คุณพ่อ อนุรักษ์ ประจงกิจ ผู้เทศน์

บทอ่านที่หนึ่ง

          หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนจากพวกเรามาเป็นประกาศกมาทำงานของพระองค์ มารับใช้พระองค์ เป็นคนที่เรารู้จัก เป็นคนที่อยู่ในหมู่พวกเราบางที เราอาจจะรู้ว่าบ้านเขาทำอะไร เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร นิสัยเป็นยังไงเห็นความดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เพราะเรารู้จักเขา

        "ใครที่ไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราที่ประกาศกจะพูดในนามของเรา เราจะลงโทษเขา" (ฉธบ 18:19)

แต่เมื่อพระเลือกมา เมื่อพระต้องการใช้ เราก็ต้องยอมรับ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามเพราะที่เขาพูด เขาทำ ทำตามพระบอก ตามที่พระเรียกให้มาทำงานของพระองค์ตามที่พระเรียกให้มาเป็นประกาศกของพระองค์ส่วนผู้ที่พระเจ้าเลือกให้มาเป็นประกาศก ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเอง ต้องพูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด เกินไปก็ไม่ได้ ขาดไปก็ไม่ได้ แต่งเองก็ไม่ได้ เกินหน้าที่ก็ไม่ได้

         "เราจะใส่ถ้อยคำของเรา ไว้ในปากของเขา และเขาจะพูดทุกอย่างที่เราสั่ง ตามที่เราสั่ง" (ฉธบ 18:18)พูดในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูด และใครที่พูดที่ทำเกินกว่าที่พระเจ้าสั่งหรือ พูดในนามของพระเจ้าอื่น จะถูกประหารชีวิตเพราะฉะนั้น อาจจะมีดีบ้าง ไม่ดีบ้างถ้าหน้าที่เรา คือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ก็ทำไปเพราะที่เขาพูด คือ พระวาจาของพระเจ้าถ้าหน้าที่เรา คือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้า ก็ทำไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ขาดไม่เกิน ไม่พูดในนามพระเจ้าอื่นเพราะถ้าทำเกินกว่าที่พระพูด จะถูกประหารนะ"

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 2)

 บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 11:00 น.   โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ    ณ วัดราชินีสันติสุข 101 สำหรับรอบนี้ คุณพ่อบอกจัดหนักครับ  แอดมินสรุปมาโดยย่อ ๆ โดยเน้นบทอ่านเป็นหลักครับ

"(คุณพ่อเกริ่นนำ ด้วยการขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และขอบคุณคณะพระกุมารเยซู ที่ได้ส่งสมาชิกไปร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย ทั้งยังได้เล่าถึงจุดกำเนิดของคณะฯ และการเป็นธรรมทูตในคณะฯรวมถึงความเข้าใจโดยย่อของคณะฯ ครับ : Admin สรุป)

      บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ จากหนังสือโยบ  เป็นหนังสือในหมวดปรีชาญาณ สอนความรู้สอนความจริงโยบ ถือเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความดี ระดับชั้นนำของสังคมและเราก็ทราบว่า ปีศาจขอพระเจ้าทดสอบโยบ ในทุกเรื่องของชีวิตเหลือเพียงแต่ตัวเปล่า เหลือเพียงชีวิต ตอนจบของเรื่องนี้โยบถือเป็นคนที่ดีใช้ได้ แต่ยังไม่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม...

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 1)

       บทเทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 9:00น. ณ วัดราชินีสันติสุข 101

โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ (อ.ประจงกิจ)   โอกาสการเทศน์มิชชั่นฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย   

  ขอบคุณ สังฆานุกร พลาพล ผู้ประสานงานและขอบคุณคุณฝน @Araya Virinthorn สัตบุรุษวัดร้อยหนึ่งด้วย สำหรับภาพถ่ายและการบันทึกเสียง ที่ส่งมาให้แอดมินด้วยนะครับ "(ในช่วงต้นคุณพ่อได้แบ่งปันเกี่ยวกับคณะฯ  อันนี้แอดมินขอไม่นำมาแบ่งปันแล้วกันนะครับ)

      พี่น้องที่รัก แบบอย่างและองค์อุปถัมภ์ของผู้ประกาศข่าวดี ธรรมทูตอาจจะมีนักบุญหรือใครมากมาย แต่บุคคลแรกสุดของเรา คือ พระเยซูคริสตเจ้าบทอ่านที่สองจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง บทที่ 9 ข้อที่ 16-19,22-23 ถือเป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ได้เตรียมไว้ เพราะได้พูดถึงการประกาศข่าวดี  

     "แต่ในการประกาศข่าวดีนี้ ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศข่าวดี หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้ายอมได้รับ....

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

การแพร่ธรรมในต่างแดน

วิธีการแพร่ธรรในรูปแบบต่าง

เราจะแพร่ธรรมในยุคปัจจุบันอย่างไร?

TMS คณะธรรมทูตไทย

25 ปีคณะธรรมทูตไทย

Power of love in Cambodia ตอนที่ ១៨

Power of love in Cambodia ตอนที่ ១៩

Power of love in Cambodia ตอนที่ ២០

สถิติผู้เข้าชม

Today15
Yesterday9
Week85
Month55
All9129

Currently are one guest and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions